Дейности

Сдружението извършва разнообразни дейности за постигане на заложените в Устава цели:

- реализиране на проекти с външно финансиране;

- провеждане на инициативи с членове и граждани;

- организиране на мероприятия;

- работа със стажанти и доброволци;

- представяне на региона на изложения, конференции и форуми;

- организиране на обучения.