Новини

Общо събрание на 28.11.2015

12.11.2015

На 28.11.2016 от 17.00 часа в ресторант "Лодката" ще се проведе редовно общо събрание на сдружението. Събранието е отворено за приятели, доброволци, съмишленици и за всички желаещи да се запознаят от близо с дейността на сдружението.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният Съвет на сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”, Булстат No 176472549, със седалище и адрес на управление: гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” No 6, ет. 2, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на членовете на „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕГИОНА НА ТУТРАКАН”, което ще се проведе на

28.11.2015г., от 17:00 часа, в ресторант "Лодката", при следния дневен ред и предложения за решения към него, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Представяне и приемане на доклад за дейността на сдружението през 2015 г. (извършени дейности, състояние на сдружението);

Решение: Приема представения доклад за дейността на сдружението за 2015г.

По точка 2 от дневния ред: Избор на управителен съвет;.

Всеки член, спазващ задълженията си съгл. чл. 13 от Устава и отговарящ на условията по чл. 27 може да предложи кандидат за член на УС при спазване на условията съгласно чл. 32 (3) и реда съгласно чл. 32 (4).

По точка 3 от дневния ред: Избор на председател и заместник-председатели на управителния съвет;

По точка 4 от дневния ред: Промяна на седалището и адреса на управление на сдружението.

Решение: Промяна на седалището и адреса на управление, поради техническа грешка при първоначалното вписване

По точка 5 от дневния ред: Дискусия относно дейността на сдружението през 2016 г.

Решение: УС да вземе под внимание отправените предложения за дейността на сдружението през 2016 г..

По точка 6 от дневния ред: Разни.

В случай на липса на кворум, Събранието ще се проведе от 18.00 часа, на 28.11.2015г., в ресторант "Лодката".

Членовете могат да се запознаят предварително с документите, предвидени за гласуване, както и да изискат копие от Устава, в случай че нямат собствен екземпляр, като изпратят e-mail на office@tutrakan-tourism.eu или пишат във фейсбук Fb: tourism.tutrakan.

УЧАСТИЕТО И ПРИНОСЪТ НА ВСЕКИ ЧЛЕН КАКТО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ТАКА И В ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО СА ВАЖНИ! РАЗЧИТАМЕ НА ВАШАТА АКТИВНОСТ!

Лидия Светославова

Заместник-председател

Почистихме паметника на избитите в Старо село българи

10.07.2016: Тази година се навършиха 90 години от зверското избиване на група староселци, обявили се през 1926 г. против окупацията на Кралска Румъния и издевателствата над мирното българско население от Прочети повече

Близо 50 души отпразнуваха Деня на Дунав с гребен поход Тутракан - Малък Преславец

25.06.2016: На 25 юни проведохме за четвърта поредна година гребен поход по повод международния ден на река Дунав - 29 юни. Този път разходката стартира от Тутракан, а крайната цел беше "Блатото Малък Преславец" Прочети повече

Състоя се общо събрание на сдружението

30.11.2015: На 28 ноември в р-т "Лодката" се състоя поредното общо събрание на членовете на сдружението. Присъстваха близо половината от имащите право на глас. Поради липса на предложения за нови членове и Прочети повече

Приключи проект финансиран чрез местния МИРГ

13.11.2015: Приключи изпълнението и отчитането на проект „Създаване на нови туристически продукти в общините Тутракан, Сливо поле и Главиница за устойчиво развитие на екологичен и риболовен туризъм“, Прочети повече

Приключи проект "Сал Дивият Дунав"

15.10.2015: Проект "Сал Дивият Дунав" беше реализиран в партньорство с Българската асоциация за алтернативен туризъм, която е член на Дунавски компетентен център. Именно ДЦЦ чрез Германското дружество на Прочети повече

СРТРТ се включи в проект по програма "Дунав"

10.10.2015: Сдружението стана партньор в проекто-предложение за финансиране по програма "Дунав" на Европейския съюз в изпълнение на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Проектът е с Прочети повече