Проект "Ако се грижиш за мен, няма да съм на улицата"

Ограничаване броя на безстопанствените и скитащи животни в Община Тутракан и свързаните с тях рискове