Проект "Дунавски сал"

Популяризиране на Долен Дунав чрез уникална туристическа атракция