За Сдружението

Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан е създадено в края на 2012 г. като организация, извършваща общественополезна дейност в сферата на развитието на алтернативни видове туризъм и опазването и популяризирането на природните и антропогенните ресурси в източния крайдунавски регион.

Работим за постигането на нашите цели чрез развитие на екологични туристически продукти и услуги, реализиране на конкретни мерки по опазване на биоразнообразието и хуманното отношение към животните, разработване на подходяща дребномащабна локална инфраструктура, провеждане на обучения и работни семинари и изготвяне на рекламни и информационни материали.

Осъществяваме дейността си чрез реализиране на проекти, партньорства с други организации и институции, инициативи с членове и доброволци, отделни мероприятия и работа с медии.

Работим с различни целеви групи в зависимост от естеството и темата на конкретната дейност. Сътрудничили сме си успешно с училища, природолюбители, активни граждани и пенсионери.

 Чрез създаване на нови възможности за заетост в туризма, управлението и опазването на околната среда и свързаните с тях сектори се стремим да увеличим приходите в региона и да подобрим качеството на живот на местното население.

 Предлагаме разнообразни туристически услуги за индивидуално и групово пътуващи, и семейства. Тук в света на Дивия Дунав можете да се насладите на почти никому неизвестни чудеса, да опитате най-вкусната дунавска рибена чорба, да се спуснете с лодки до островите, да се излегнете на прекрасен пясъчен плаж или да се докоснете до древното минало. Ние ще организираме за Вас това, за което си мечтаете.